صفحه شخصی: KevinUS


تیم محبوب در لیگ برتر: نفت‌مسجدسلیمان

مشارکت:

شروع: ۱۹ مرداد ۱۳۹۳ (حدود ۸ سال پیش)
لینک‌ها: ۴۰ (ببینید)
عکس‌ها: ۳۸ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۲۳۷ (میانگین موافقان: ۶ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۸۹۳ ۱۰ ۳۰۲