تیم منتخب جام تا پایان مرحله گروهی به انتخاب AFC
از تیم ما یک نفر در تیم منتخب جام هست.... تبریک به پورعلی گنجی جوان بکه تنها با همین ۳ بازی ملیش تاکنون جزو بهترینهای جام۲۰۱۵ بوده.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۳ )