چه تیمی بود استقلال اون سالمون...
نظرتون درباره نیمکت نشینهای این تیم چیه؟ هرکی میدونه ویادش هست بیاد اسماشونو بگه...!
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱۲ )