صفحه شخصی: Pablo0


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۲۲ شهریور ۱۳۹۲ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۸ (ببینید)
ویدیوها: ۳۸ (ببینید)
نظرات: ۲۱۷۰ (میانگین موافقان: ۱۰ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۳۱۹ ۳۳ ۲۵۱