لینک‌های ارسالی توسط کاربران فوتبالی‌ترین فرستاده می‌شوند و محتوای آنها الزاماً بیانگر دیدگاه مدیریت فوتبالی‌ترین نمی‌باشد. چنانچه لینکی را در تضاد با قوانین سایت می‌دانید، لطفاً به ما اطلاع دهید.
روش دفاع کردن: یک عدد توپ از توپ جمع کن گرفته و با خود حمل می کنید سپس در موقع مورد نیاز از آن استفاده می کنید