صفحه شخصی: yoolizang


تیم محبوب در لیگ برتر: هوادار

مشارکت:

شروع: ۲۴ خرداد ۱۳۹۱ (حدود ۱۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۱۲ (ببینید)
عکس‌ها: ۱۶۷ (ببینید)
ویدیوها: ۵۴ (ببینید)
نظرات: ۳۳۷۴ (میانگین موافقان: ۸ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۷۴۷

رأی دریافتی:

۶۱۲۰ ۱۲۵ ۱۱۳۳