صفحه شخصی: ostadalikarimi


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۲ اسفند ۱۳۹۱ (حدود ۱۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۲۲ (ببینید)
عکس‌ها: ۵۰ (ببینید)
ویدیوها: ۱۳ (ببینید)
نظرات: ۲۰۰۴ (میانگین موافقان: ۱۶ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۲۴۰۳ ۴۲ ۱۵۵۲