صفحه شخصی: Oldcrespo


تیم محبوب در لیگ برتر: ذوب‌آهن

مشارکت:

شروع: ۹ اسفند ۱۳۹۲ (حدود ۸ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۵ (میانگین موافقان: ۶ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰