صفحه شخصی: pespes


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ (حدود ۱۰ سال پیش)
لینک‌ها: ۲ (ببینید)
عکس‌ها: ۲۲ (ببینید)
ویدیوها: ۹ (ببینید)
نظرات: ۹۲۶ (میانگین موافقان: ۱۷ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۸۳۳ ۲۸ ۶۶۳