صفحه شخصی: navidSWE


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۱۶ شهریور ۱۳۹۱ (حدود ۱۰ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۱ (ببینید)
نظرات: ۳۳۹ (میانگین موافقان: ۱۰ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۸ ۲ ۶