صفحه شخصی: federico


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۸ مهر ۱۳۹۳ (حدود ۱۰ سال پیش)
لینک‌ها: ۳۳ (ببینید)
عکس‌ها: ۵ (ببینید)
ویدیوها: ۲ (ببینید)
نظرات: ۹۶۳ (میانگین موافقان: ۸ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۳۹۰ ۳ ۵۱