براى این عكس یك عنوان بنویسید
لطفا به دور از توهین و تمسخر براى این عكس زیبا یك عنوان بنویسید. به نویسنده بهترین عنوان كمك هزینه یك عمل زیبایى بوتاكس ، به علاوه یك جفت كفش بلا كه روى آن را محسن با تعصب و سوشاى آقاى گل امضا كرده اند تعلق مى گیرد.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۴۶ )