صفحه شخصی: soltan7parvin


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۲۰ شهریور ۱۳۹۳ (حدود ۷ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۱۷ (ببینید)
ویدیوها: ۱ (ببینید)
نظرات: ۱۸۷۰ (میانگین موافقان: ۱۰ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۶۹۹ ۲۲ ۷۹۹


پرطرفدارترین نظر ارسالی در سه‌ماهه اخیر:

حدود ۲ ماه پیش soltan7parvin در مورد «این عکس» گفت: ۴۱ موافق
مبارک تاجیا ما که بخیل نیستیم ولی الانو بسرف حاجی الان تو پنج سال اخیر آمار چی میگه همین که از باخت ما شوما دو هفته خوشحالید خوبه حاجی خخخخ