صفحه شخصی: crazyeasternboy


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۲۱ مهر ۱۳۹۱ (حدود ۱۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۲ (ببینید)
عکس‌ها: ۲ (ببینید)
ویدیوها: ۶ (ببینید)
نظرات: ۱۳۴ (میانگین موافقان: ۸ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۳۹ ۴ ۳۱