صفحه شخصی: Mikehammer


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱ تیر ۱۳۹۳ (حدود ۷ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۱۳۱ (ببینید)
نظرات: ۲۳۸۳ (میانگین موافقان: ۱۶ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۵۸۵۵ ۱۰۱ ۷۰۸