صفحه شخصی: ekhosr


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۱۰ بهمن ۱۳۹۲ (حدود ۱۰ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۹ (ببینید)
ویدیوها: ۵ (ببینید)
نظرات: ۳۵۱ (میانگین موافقان: ۱۵ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۳۱۳ ۵ ۶۰