دروازه‌بان فقید تیم ملی نصیحت جالبی به وحید قلیچ کرده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ وحید قلیچ پیشکسوت پرسپولیس نصیحت ناصر حجازی دروازه بان فقید تیم ملی به او را افشا کرد و گفت: من یک ماشین دارم موتورش سوخته و نمی توانم هزینه تعمیرش را بدهم ولی به هیچ کس نمی گویم. علی پروین و ناصر حجازی زمانی بزرگ ما بودند. ناصر حجازی می گفت اگر گدایی، گدای سربلند باش. سرت را جلوی مرد خم کن نه نامرد! حتی اگر دیدی فردی پولدار ولی نامرد است سرت را جلوی کسی خم نکن؛ تا لحظه ای که می خواست بمیرد سر جلو کسی خم نکرد. اما علی آقا به خاطر بدهی پسرش دیدن خیلی افراد رفت و با آن‌ها ناهار خورد تا خانه اش را از دست ندهد. علی آقا این کار را کرد ولی ناصر حجازی نکرد.

این خبر حدود ۴ ماه پیش فرستاده شده است.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۳۴ )