صفحه شخصی: sia100


تیم محبوب در لیگ برتر: شمس‌آذر

مشارکت:

شروع: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ (حدود ۶ سال پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۴۴۵ (میانگین موافقان: ۹ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۱