صفحه شخصی: keenonfootball


تیم محبوب در لیگ برتر: فعلاً انتخاب نشده

مشارکت:

شروع: ۵ آبان ۱۳۹۰ (حدود ۱۳ سال پیش)
لینک‌ها: ۳ (ببینید)
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۱ (ببینید)
نظرات: ۱۷۶۳ (میانگین موافقان: ۸ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۳۱ ۱ ۲