صفحه شخصی: amirpirouz


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۹ اسفند ۱۳۹۰ (حدود ۱۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۲۰۲ (میانگین موافقان: ۱۰ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۲ ۰ ۱