صفحه شخصی: Redington


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱۲ دی ۱۴۰۰ (حدود ۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۱۱۳ (میانگین موافقان: ۱۰ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰


پرطرفدارترین نظر ارسالی در سه‌ماهه اخیر:

حدود ۲۱ روز پیش Redington در مورد «این خبر» گفت: ۷۰ موافق
بیشتر یک برد حماسی بود، تا یک برد تاکتیکی و فوتبالی. هرجند با کسب هرگونه افتخاری در دوره حکمزانی غاصبان اسلامی مخالفم و به شدت ناراحت، اما از طرفی ته دلم برای اینکه اندکی شادی برای هموطنانم ایجاد شده و عرقی که رامین و محمد و احسان و علی و ….. ریختندنتیجه افتخار آمیزی برایشان داشته احساس خوبی دارم. به امید شادی ها و غرور آفرینی های بیشتر در ایرانی آزاد و آباد. آنگاه که جوانانمان بخاطر فریاد زدن اعدام نشوند.