صفحه شخصی: Salvadorr


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۴ دی ۱۴۰۰ (حدود ۳ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۳۲ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۳۷۹ (میانگین موافقان: ۱۲ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۱۳۰ ۱۲ ۲۴۵


پرطرفدارترین نظر ارسالی در سه‌ماهه اخیر:

حدود ۲ ماه پیش Salvadorr در مورد «این خبر» گفت: ۴۱ موافق
وقتى داشت ته دره روى آتش جزغاله ميشد جگر مردم خنك ميشد وقتى فرياد كمك كمك ميكرده كسى به دادش نميرسيده همچو مادرانى كه درخواست كمك و بخشش ميكردن براى فرزندان ايشون از زير تيغ رد ميكرد دنيا چرخيد و چرخيد يقه جلاد رو گرفت و گلوش رو خوب فشار داد باشد از اين هديه ها براى جلادان روزگار