یك لحظه فقط فكر كن خودت رو جاى خانواده این كودك بزار فقط یك لحظه من نمیدونم دیگه چرا فقط بیانیه حمایت میدن كشورهاى غربى عمل نمى كنند
این عکس حدود ۱۳ روز پیش توسط Salvadorr فرستاده شده و ۷ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
خیلى مونده مرد باشید شرم بر شما تك تك شما ( ی روز خوب میاد)
این عکس حدود ۱۴ روز پیش توسط Salvadorr فرستاده شده و ۴ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
وقتش دیگه .......
این عکس حدود ۲۱ روز پیش توسط Salvadorr فرستاده شده و ۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
ه روزِ خب میاد ، که ما همو نکُشیم به هم نگاهِ بد نکنیم با هم دوست باشیم و دست بندازیم روی شونه های هم مثل بچگیا توو دبستان هیچ کدوممون هم نیستم بیکار در حال ساخت ساز ایران
این عکس حدود ۲۵ روز پیش توسط Salvadorr فرستاده شده و ۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
یك روز خوب میاد
این عکس حدود ۲۶ روز پیش توسط Salvadorr فرستاده شده است. | نظر شما چیه؟
بعد از سرنگونى رفراندوم در نوع حكومت مهمترین كلمه اى است كه بعضى عوامل و سازمانهاى پشتیبانى به سانسور آن تلاش خواهند كرد منظور:( قالب كردن شكل حكومت بدون برگزارى رفراندوم)
این عکس حدود ۱ ماه پیش توسط Salvadorr فرستاده شده و ۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
میخوام یك چیز رو توضیح بدم شما قضاوت و فكركنید نظر بدیدوقتى اپلود شد كامنت میزارم
این عکس حدود ۱ ماه پیش توسط Salvadorr فرستاده شده و ۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
هر شهر ایران باید مثل برلین یكپارچه در یك ساعت مشخص در یك روز مشخص باهم در كف خیابان باشن( یك بار براى همیشه)٢٢/١٠/٢٠٢٢
این عکس حدود ۱ ماه پیش توسط Salvadorr فرستاده شده و ۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
جام پیروزى در دستان مردم
این عکس حدود ۱ ماه پیش توسط Salvadorr فرستاده شده و ۱ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
صداى آژیر خطر نیست صداى آژیر انقلاب شنیده مى شود
این عکس حدود ۲ ماه پیش توسط Salvadorr فرستاده شده و ۳ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
قابل توجه كسانى كه سكوت اختیار كرده اند
این عکس حدود ۲ ماه پیش توسط Salvadorr فرستاده شده و ۲ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
هیچ قدرتى بالاتر از قدرت باهم بودن نیست
این عکس حدود ۲ ماه پیش توسط Salvadorr فرستاده شده و ۵ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
حمایت بازیكنان با غیرت فوتبال را خواستار هستیم
این عکس حدود ۲ ماه پیش توسط Salvadorr فرستاده شده و ۶ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
اگر على كریمى بیانیه تعطیلى لیگ بده با زیكنان تعطیل كنند مثل توپ تو دنیا صدا مى كنه
این عکس حدود ۲ ماه پیش توسط Salvadorr فرستاده شده و ۸ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟
مانوك خدابخشیان زنده یاد بزرگ مرد مى گفت ::نسل شیك پاسارگاردیها رو حمایت كنید سیندرلا ها میان خیابون كار اینا تموم
این عکس حدود ۲ ماه پیش توسط Salvadorr فرستاده شده و ۸ نظر درباره آن داده شده است. | نظر شما چیه؟