انشاء: قدیم /علم بهتر است یا ثروت ؟ جدید/ غیرت بهتر است یا بى غیرتى
خیلى مونده مرد باشید شرم بر شما تك تك شما ( ی روز خوب میاد)
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۴ )