صفحه شخصی: ZeddeBasiji


تیم محبوب در لیگ برتر: هوادار

مشارکت:

شروع: ۲۲ دی ۱۳۹۹ (حدود ۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۸ (ببینید)
ویدیوها: ۱ (ببینید)
نظرات: ۳۰۸ (میانگین موافقان: ۱۴ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۸۱۸ ۱۱ ۱۹۴


پرطرفدارترین نظرات ارسالی در سه‌ماهه اخیر:

حدود ۱ ماه پیش ZeddeBasiji در مورد «این خبر» گفت: ۶۹ موافق
فرهاد سرش بالاست چون به رژیم خودش را نفروخت. به این دوزاری های مزدور که لجن از دهانشان بیرون میاد، اصلاً توجه نکنید. اینها مزدور های بسیجی هستند و بنام پرسپولیس بزرگ و محبوب لجن پراکنی میکنند.
حدود ۱ ماه پیش ZeddeBasiji در مورد «این عکس» گفت: ۴۶ موافق
از علی آقای دایی هم چیزی جز این نباید انتظار داشت. تاچ و پرسپولیسی های واقعی ، میهن دوستی براشون اهمیتی بس والا دارد. نگاه به چهار تا مزدور نباید کرد که در اینجا فقط تفرقه پردازی میکنند. بشدت به آبی و قرمز توهین میکنند تا اوامر اجرا کرده باشند.
حدود ۱ ماه پیش ZeddeBasiji در مورد «این عکس» گفت: ۴۳ موافق
به این دوزاری های مزدور که لجن از دهانشان بیرون میاد، اصلاً توجه نکنید. اینها مزدور های بسیجی هستند و بنام پرسپولیس بزرگ و محبوب لجن پراکنی میکنند. کریمی و دایی و وریا و... میهن دوستان واقعی هستند.
حدود ۱ ماه پیش ZeddeBasiji در مورد «این عکس» گفت: ۴۲ موافق
یک دلاور و پهلوان واقعی (چه تاجی و چه پرسپولیسی و هر رنگ دیگر) در قلب مردم جا دارد نه در سیمای کثیف ج.ا ولی وقیح قاتل .