صفحه شخصی: ZeddeBasiji


تیم محبوب در لیگ برتر: هوادار

مشارکت:

شروع: ۲۲ دی ۱۳۹۹ (حدود ۳ سال پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۲۰ (ببینید)
ویدیوها: ۲ (ببینید)
نظرات: ۸۳۲ (میانگین موافقان: ۱۷ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۵۶۸ ۱۶ ۲۵۷