صفحه شخصی: ZeddeBasiji


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۲۲ دی ۱۳۹۹ (حدود ۴ ماه پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۴ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۱۹۷ (میانگین موافقان: ۱۳ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۴۰۹ ۶ ۱۳۶


پرطرفدارترین نظرات ارسالی در سه‌ماهه اخیر:

حدود ۲ ماه پیش ZeddeBasiji در مورد «این خبر» گفت: ۱۰۴ موافق
فراخوان برای پیوستن مردم ایران به کارزار «نه به جمهوری‌اسلامی» بجای بازی بچه گانه آبییته و قرمزته در حالی که میهنمان در حال نابودی هست. #نه_به_جمهوری_اسلامی
حدود ۲ ماه پیش ZeddeBasiji در مورد «این خبر» گفت: ۷۱ موافق
فراخوان برای پیوستن مردم ایران به کارزار «نه به جمهوری‌اسلامی» بجای بازی بچه گانه آبییته و قرمزته در حالی که میهنمان در حال نابودی هست. #نه_به_جمهوری_اسلامی
حدود ۲ ماه پیش ZeddeBasiji در مورد «این خبر» گفت: ۶۴ موافق
فراخوان برای پیوستن مردم ایران به کارزار «نه به جمهوری‌اسلامی» بجای بازی بچه گانه آبییته و قرمزته در حالی که میهنمان در حال نابودی هست. #نه_به_جمهوری_اسلامی
حدود ۲ ماه پیش ZeddeBasiji در مورد «این خبر» گفت: ۶۲ موافق
فراخوان برای پیوستن مردم ایران به کارزار «نه به جمهوری‌اسلامی» بجای بازی بچه گانه آبییته و قرمزته در حالی که میهنمان در حال نابودی هست. #نه_به_جمهوری_اسلامی
حدود ۲ ماه پیش ZeddeBasiji در مورد «این عکس» گفت: ۶۰ موافق
فراخوان برای پیوستن مردم ایران به کارزار «نه به جمهوری‌اسلامی» بجای بازی بچه گانه آبییته و قرمزته در حالی که میهنمان در حال نابودی هست. #نه_به_جمهوری_اسلامی