صفحه شخصی: ZeddeBasiji


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۲۲ دی ۱۳۹۹ (حدود ۸ ماه پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۴ (ببینید)
ویدیوها: ۰
نظرات: ۲۰۳ (میانگین موافقان: ۱۳ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۴۰۹ ۶ ۱۳۶