صفحه شخصی: ZeddeBasiji


تیم محبوب در لیگ برتر: هوادار

مشارکت:

شروع: ۲۲ دی ۱۳۹۹ (حدود ۲ سال پیش)
لینک‌ها: ۱ (ببینید)
عکس‌ها: ۲۰ (ببینید)
ویدیوها: ۲ (ببینید)
نظرات: ۸۳۱ (میانگین موافقان: ۱۶ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۱۵۶۸ ۱۶ ۲۵۷


پرطرفدارترین نظرات ارسالی در سه‌ماهه اخیر:

حدود ۲ ماه پیش ZeddeBasiji در مورد «این خبر» گفت: ۱۳۳ موافق
خجسته با این اتحاد. موجی خروشان و سهمگین تر در راه هست که اساس و بنیان این حکومت را برای همیشه در هم خواهد نوردید. این حقیقت، سران رژیم و عمله های مغز فندقی بسیجی و سایبری آنها را بوحشت انداخته.
حدود ۳ ماه پیش ZeddeBasiji در مورد «این خبر» گفت: ۸۰ موافق
تو بفکر خودت باش که دو روز دیگه همین سوریه زپرتی هم، شماها را بعنوان پناهنده که هیچ، حتی یعنوان کارگر جنسی هم قبول نمیکنند.
حدود ۱ ماه پیش ZeddeBasiji در مورد «این خبر» گفت: ۷۴ موافق
زن-زندگی-آزادی ما پیروزیم چون حق با ماست ✌️✌️✌️
حدود ۲ ماه پیش ZeddeBasiji در مورد «این عکس» گفت: ۶۲ موافق
ما پیروزیم چون حق با ماست ✌️✌️✌️ (زنده یاد سعید قائم مقامی) اینها رفتنی شدند واین باور آنها را زجر میدهد و ما را خرسند میکند.
حدود ۳ ماه پیش ZeddeBasiji در مورد «این عکس» گفت: ۵۰ موافق
امروز فقط اتحاد. ما پیروزیم چون حق با ماست ✌️✌️✌️