قدرت هم صدایى و باهم بودن
هیچ قدرتى بالاتر از قدرت باهم بودن نیست
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۵ )