صفحه شخصی: amiralal


تیم محبوب در لیگ برتر: استقلال

مشارکت:

شروع: ۱۱ شهریور ۱۳۹۹ (حدود ۴ سال پیش)
لینک‌ها: ۲ (ببینید)
عکس‌ها: ۷۲ (ببینید)
ویدیوها: ۱۲ (ببینید)
نظرات: ۲۶۰۱ (میانگین موافقان: ۱۳ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۳۸۵۹ ۷۸ ۲۱۹۷