بى تفاوتى
قابل توجه كسانى كه سكوت اختیار كرده اند
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۲ )