صفحه شخصی: Eric10


تیم محبوب در لیگ برتر: پرسپولیس

مشارکت:

شروع: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ (حدود ۴ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۱۱۳ (ببینید)
ویدیوها: ۷ (ببینید)
نظرات: ۳۵۲۹ (میانگین موافقان: ۸ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۴۶۹۵ ۱۰۰ ۳۸۰۲