صفحه شخصی: Arash13


تیم محبوب در لیگ برتر: نساجی

مشارکت:

شروع: ۱۰ آبان ۱۳۹۹ (حدود ۱ سال پیش)
لینک‌ها: ۰
عکس‌ها: ۰
ویدیوها: ۰
نظرات: ۹۱۴ (میانگین موافقان: ۱۳ نفر)
اعتبار پیش‌بینی: ۱۰۰۰

رأی دریافتی:

۰ ۰ ۰


پرطرفدارترین نظرات ارسالی در سه‌ماهه اخیر:

حدود ۲۷ روز پیش Arash13 در مورد «این خبر» گفت: ۱۰۶ موافق
۸۰ میلیون (ملت) نه اینکه قلبشان جریحه‌دار نشد بلکه بسیار خوشحال و خندان و شاد در کنار آقای مهدوی کیا با این حرکت زیبایش ایستادند! (کسی به سخنان شما امت گوش نمی کند)! فوتبال جای صلح و دوستی و صفا بین ملت‌ها است! نه جنگ و نفاق و ...! آخوندا دشمن صلح و دوستی و صفا و شادی ملت‌ها هستند! چونکه منافع میلیاردیشان ایجاب می کند که دشمن شادی و دوستی و... ملت‌ها باشند! آخوند پر...! وریا غفوری عزیز دست مریزاد!
حدود ۲ ماه پیش Arash13 در مورد «این خبر» گفت: ۷۰ موافق
شما هم گفتید و مردم هم باور کردند! ۴۲ سال خالی‌بندی و همینطور ادامه دارد!
حدود ۲۰ روز پیش Arash13 در مورد «این خبر» گفت: ۷۰ موافق
اینها را مجبور به این کار می کنند! وگرنه اینها را رها کنی همه پناهنده کشورهای دیگر خواهند شد! چه چیز این سرداران با ورزش هم خوانی دارد؟! همش جنگ و جنگ و جنگ و زندان و شکنجه و کشتن انسانهای بی گناه!
حدود ۲ ماه پیش Arash13 در مورد «این خبر» گفت: ۶۹ موافق
نزدیک بود این مربی ... با آن کار احمقانه اش کار دست تیم ملی دهد! یک مربی نباید اشتباه بزرگ خود به دیگران نسبت دهد و بازیکنان را تنبیه کند! باید شهامت داشته باشد و از طارمی معذرت خواهی کند! او نظر خود را گفت و طارمی دیگاه خود را! تیم ملی ج.ا نیست که منتقدین را تنبیه و زندان و شکنجه و اعدام کند! استبداد و دیکتاتوری را در ورزش هرگز نخواهيم پذیرفت! ازین مربی حالم به هم خورد با وجود برد در مقابل لبنان!!!
حدود ۲۲ روز پیش Arash13 در مورد «این خبر» گفت: ۶۴ موافق
همه ما مهدی مهدوی کیا هستیم!