برنامه بازی‌های تیم «ملوان» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول جمعه، ۹ مرداد ۱۳۹۴ ملوان
(۱)
ذوب‌آهن
(۰)
31 July 2015
هفته دوم جمعه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۴ استقلال
(۲)
ملوان
(۰)
7 August 2015
هفته سوم پنجشنبه، ۲۲ مرداد ۱۳۹۴ ملوان
(۲)
استقلال‌اهواز
(۰)
13 August 2015
هفته چهارم چهارشنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۴ نفت‌تهران
(۳)
ملوان
(۳)
19 August 2015
هفته پنجم سه‌شنبه، ۳ شهریور ۱۳۹۴ ملوان
(۰)
ماشین‌سازی
(۱)
25 August 2015
هفته ششم سه‌شنبه، ۲۴ شهریور ۱۳۹۴ راه‌آهن
(۰)
ملوان
(۱)
15 September 2015
هفته هفتم جمعه، ۳ مهر ۱۳۹۴ ملوان
(۰)
شهرخودرو
(۰)
25 September 2015
هفته هشتم پنجشنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۴ استقلال‌خوزستان
(۰)
ملوان
(۰)
15 October 2015
هفته نهم سه‌شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۴ ملوان
(۰)
سپاهان
(۰)
20 October 2015
هفته دهم دوشنبه، ۴ آبان ۱۳۹۴ پرسپولیس
(۲)
ملوان
(۰)
26 October 2015
هفته یازدهم شنبه، ۹ آبان ۱۳۹۴ ملوان
(۱)
فولاد
(۰)
31 October 2015
هفته دوازدهم جمعه، ۲۹ آبان ۱۳۹۴ سایپا
(۲)
ملوان
(۱)
20 November 2015
هفته سیزدهم دوشنبه، ۹ آذر ۱۳۹۴ ملوان
(۰)
تراکتور
(۱)
30 November 2015
هفته چهاردهم یکشنبه، ۲۲ آذر ۱۳۹۴ صبای‌قم
(۱)
ملوان
(۰)
13 December 2015
هفته پانزدهم جمعه، ۲۷ آذر ۱۳۹۴ ملوان
(۰)
سیاه‌جامگان
(۰)
18 December 2015
هفته شانزدهم شنبه، ۵ دی ۱۳۹۴ ذوب‌آهن
(۱)
ملوان
(۰)
26 December 2015
هفته هفدهم جمعه، ۱۱ دی ۱۳۹۴ ملوان
(۲)
استقلال
(۲)
1 January 2016
هفته هجدهم پنجشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۴ استقلال‌اهواز
(۱)
ملوان
(۱)
28 January 2016
هفته نوزدهم چهارشنبه، ۱۴ بهمن ۱۳۹۴ ملوان
(۰)
نفت‌تهران
(۰)
3 February 2016
هفته بیستم شنبه، ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ ماشین‌سازی
(۳)
ملوان
(۱)
13 February 2016
هفته بیست و یکم جمعه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۴ ملوان
(۰)
راه‌آهن
(۰)
19 February 2016
هفته بیست و دوم جمعه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۴ شهرخودرو
(۱)
ملوان
(۰)
4 March 2016
هفته بیست و سوم پنجشنبه، ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ ملوان
(۱)
استقلال‌خوزستان
(۱)
10 March 2016
هفته بیست و چهارم پنجشنبه، ۱۲ فروردین ۱۳۹۵ سپاهان
(۲)
ملوان
(۲)
31 March 2016
هفته بیست و پنجم شنبه، ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ ملوان
(۱)
پرسپولیس
(۲)
9 April 2016
هفته بیست و ششم شنبه، ۲۸ فروردین ۱۳۹۵ فولاد
(۱)
ملوان
(۰)
16 April 2016
هفته بیست و هفتم جمعه، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ ملوان
(۳)
سایپا
(۲)
22 April 2016
هفته بیست و هشتم پنجشنبه، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ تراکتور
(۴)
ملوان
(۲)
28 April 2016
هفته بیست و نهم یکشنبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ ملوان
(۱)
صبای‌قم
(۱)
8 May 2016
هفته سی‌ام جمعه، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ سیاه‌جامگان
(۲)
ملوان
(۰)
13 May 2016