برنامه بازی‌های تیم «تراکتور» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول جمعه، ۹ مرداد ۱۳۹۴ تراکتور
(۰)
نفت‌تهران
(۰)
31 July 2015
هفته دوم جمعه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۴ ماشین‌سازی
(۱)
تراکتور
(۳)
7 August 2015
هفته سوم جمعه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۴ تراکتور
(۱)
راه‌آهن
(۱)
14 August 2015
هفته چهارم جمعه، ۳۰ مرداد ۱۳۹۴ شهرخودرو
(۱)
تراکتور
(۰)
21 August 2015
هفته پنجم چهارشنبه، ۴ شهریور ۱۳۹۴ تراکتور
(۰)
استقلال‌خوزستان
(۰)
26 August 2015
هفته ششم سه‌شنبه، ۲۴ شهریور ۱۳۹۴ سپاهان
(۰)
تراکتور
(۰)
15 September 2015
هفته هفتم جمعه، ۳ مهر ۱۳۹۴ تراکتور
(۰)
پرسپولیس
(۱)
25 September 2015
هفته هشتم جمعه، ۲۴ مهر ۱۳۹۴ فولاد
(۱)
تراکتور
(۲)
16 October 2015
هفته نهم سه‌شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۴ تراکتور
(۲)
سایپا
(۰)
20 October 2015
هفته دهم سه‌شنبه، ۵ آبان ۱۳۹۴ تراکتور
(۴)
ذوب‌آهن
(۴)
27 October 2015
هفته یازدهم شنبه، ۹ آبان ۱۳۹۴ صبای‌قم
(۲)
تراکتور
(۱)
31 October 2015
هفته دوازدهم جمعه، ۲۹ آبان ۱۳۹۴ تراکتور
(۰)
سیاه‌جامگان
(۰)
20 November 2015
هفته سیزدهم دوشنبه، ۹ آذر ۱۳۹۴ ملوان
(۰)
تراکتور
(۱)
30 November 2015
هفته چهاردهم یکشنبه، ۲۲ آذر ۱۳۹۴ تراکتور
(۰)
استقلال
(۰)
13 December 2015
هفته پانزدهم پنجشنبه، ۲۶ آذر ۱۳۹۴ استقلال‌اهواز
(۰)
تراکتور
(۲)
17 December 2015
هفته شانزدهم دوشنبه، ۷ دی ۱۳۹۴ نفت‌تهران
(۰)
تراکتور
(۱)
28 December 2015
هفته هفدهم جمعه، ۱۱ دی ۱۳۹۴ تراکتور
(۱)
ماشین‌سازی
(۱)
1 January 2016
هفته هجدهم جمعه، ۹ بهمن ۱۳۹۴ راه‌آهن
(۰)
تراکتور
(۰)
29 January 2016
هفته نوزدهم یکشنبه، ۱۸ بهمن ۱۳۹۴ تراکتور
(۱)
شهرخودرو
(۲)
7 February 2016
هفته بیستم جمعه، ۲۳ بهمن ۱۳۹۴ استقلال‌خوزستان
(۱)
تراکتور
(۱)
12 February 2016
هفته بیست و یکم پنجشنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۴ تراکتور
(۲)
سپاهان
(۱)
18 February 2016
هفته بیست و دوم یکشنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ پرسپولیس
(۱)
تراکتور
(۱)
6 March 2016
هفته بیست و سوم پنجشنبه، ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ تراکتور
(۳)
فولاد
(۲)
10 March 2016
هفته بیست و چهارم پنجشنبه، ۱۲ فروردین ۱۳۹۵ سایپا
(۰)
تراکتور
(۱)
31 March 2016
هفته بیست و پنجم یکشنبه، ۲۲ فروردین ۱۳۹۵ ذوب‌آهن
(۱)
تراکتور
(۲)
10 April 2016
هفته بیست و ششم پنجشنبه، ۲۶ فروردین ۱۳۹۵ تراکتور
(۱)
صبای‌قم
(۱)
14 April 2016
هفته بیست و هفتم یکشنبه، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ سیاه‌جامگان
(۲)
تراکتور
(۱)
24 April 2016
هفته بیست و هشتم پنجشنبه، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ تراکتور
(۴)
ملوان
(۲)
28 April 2016
هفته بیست و نهم یکشنبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ استقلال
(۲)
تراکتور
(۳)
8 May 2016
هفته سی‌ام جمعه، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ تراکتور
(۵)
استقلال‌اهواز
(۰)
13 May 2016