برنامه بازی‌های تیم «ذوب‌آهن» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول جمعه، ۹ مرداد ۱۳۹۴ ملوان
(۱)
ذوب‌آهن
(۰)
31 July 2015
هفته دوم جمعه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۴ ذوب‌آهن
(۰)
سپاهان
(۱)
7 August 2015
هفته سوم جمعه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۴ استقلال
(۰)
ذوب‌آهن
(۲)
14 August 2015
هفته چهارم پنجشنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۴ پرسپولیس
(۱)
ذوب‌آهن
(۲)
20 August 2015
هفته پنجم چهارشنبه، ۴ شهریور ۱۳۹۴ ذوب‌آهن
(۰)
استقلال‌اهواز
(۰)
26 August 2015
هفته ششم سه‌شنبه، ۲۴ شهریور ۱۳۹۴ فولاد
(۰)
ذوب‌آهن
(۳)
15 September 2015
هفته هفتم شنبه، ۴ مهر ۱۳۹۴ ذوب‌آهن
(۰)
نفت‌تهران
(۰)
26 September 2015
هفته هشتم جمعه، ۲۴ مهر ۱۳۹۴ سایپا
(۰)
ذوب‌آهن
(۱)
16 October 2015
هفته نهم چهارشنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۴ ذوب‌آهن
(۰)
ماشین‌سازی
(۰)
21 October 2015
هفته دهم سه‌شنبه، ۵ آبان ۱۳۹۴ تراکتور
(۴)
ذوب‌آهن
(۴)
27 October 2015
هفته یازدهم شنبه، ۹ آبان ۱۳۹۴ ذوب‌آهن
(۴)
راه‌آهن
(۰)
31 October 2015
هفته دوازدهم جمعه، ۲۹ آبان ۱۳۹۴ صبای‌قم
(۰)
ذوب‌آهن
(۰)
20 November 2015
هفته سیزدهم دوشنبه، ۹ آذر ۱۳۹۴ ذوب‌آهن
(۳)
شهرخودرو
(۱)
30 November 2015
هفته چهاردهم دوشنبه، ۲۳ آذر ۱۳۹۴ سیاه‌جامگان
(۰)
ذوب‌آهن
(۱)
14 December 2015
هفته پانزدهم جمعه، ۲۷ آذر ۱۳۹۴ ذوب‌آهن
(۰)
استقلال‌خوزستان
(۱)
18 December 2015
هفته شانزدهم شنبه، ۵ دی ۱۳۹۴ ذوب‌آهن
(۱)
ملوان
(۰)
26 December 2015
هفته هفدهم پنجشنبه، ۱۰ دی ۱۳۹۴ سپاهان
(۱)
ذوب‌آهن
(۱)
31 December 2015
هفته هجدهم سه‌شنبه، ۱۳ بهمن ۱۳۹۴ ذوب‌آهن
(۰)
استقلال
(۰)
2 February 2016
هفته نوزدهم یکشنبه، ۱۸ بهمن ۱۳۹۴ ذوب‌آهن
(۲)
پرسپولیس
(۲)
7 February 2016
هفته بیستم شنبه، ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ استقلال‌اهواز
(۱)
ذوب‌آهن
(۱)
13 February 2016
هفته بیست و یکم پنجشنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۴ ذوب‌آهن
(۱)
فولاد
(۱)
18 February 2016
هفته بیست و دوم یکشنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ نفت‌تهران
(۰)
ذوب‌آهن
(۱)
6 March 2016
هفته بیست و سوم پنجشنبه، ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ ذوب‌آهن
(۱)
سایپا
(۱)
10 March 2016
هفته بیست و چهارم پنجشنبه، ۱۲ فروردین ۱۳۹۵ ماشین‌سازی
(۴)
ذوب‌آهن
(۳)
31 March 2016
هفته بیست و پنجم یکشنبه، ۲۲ فروردین ۱۳۹۵ ذوب‌آهن
(۱)
تراکتور
(۲)
10 April 2016
هفته بیست و ششم پنجشنبه، ۲۶ فروردین ۱۳۹۵ راه‌آهن
(۱)
ذوب‌آهن
(۱)
14 April 2016
هفته بیست و هفتم یکشنبه، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ ذوب‌آهن
(۱)
صبای‌قم
(۱)
24 April 2016
هفته بیست و هشتم پنجشنبه، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ شهرخودرو
(۰)
ذوب‌آهن
(۱)
28 April 2016
هفته بیست و نهم یکشنبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ ذوب‌آهن
(۳)
سیاه‌جامگان
(۱)
8 May 2016
هفته سی‌ام جمعه، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ استقلال‌خوزستان
(۲)
ذوب‌آهن
(۰)
13 May 2016