برنامه بازی‌های تیم «سایپا» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول پنجشنبه، ۸ مرداد ۱۳۹۴ سایپا
(۰)
ماشین‌سازی
(۰)
30 July 2015
هفته دوم پنجشنبه، ۱۵ مرداد ۱۳۹۴ راه‌آهن
(۰)
سایپا
(۲)
6 August 2015
هفته سوم جمعه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۴ سایپا
(۲)
شهرخودرو
(۱)
14 August 2015
هفته چهارم پنجشنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۴ استقلال‌خوزستان
(۱)
سایپا
(۰)
20 August 2015
هفته پنجم سه‌شنبه، ۳ شهریور ۱۳۹۴ سایپا
(۰)
سپاهان
(۲)
25 August 2015
هفته ششم چهارشنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۴ پرسپولیس
(۱)
سایپا
(۲)
16 September 2015
هفته هفتم پنجشنبه، ۲ مهر ۱۳۹۴ سایپا
(۱)
فولاد
(۰)
24 September 2015
هفته هشتم جمعه، ۲۴ مهر ۱۳۹۴ سایپا
(۰)
ذوب‌آهن
(۱)
16 October 2015
هفته نهم سه‌شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۴ تراکتور
(۲)
سایپا
(۰)
20 October 2015
هفته دهم سه‌شنبه، ۵ آبان ۱۳۹۴ سایپا
(۰)
صبای‌قم
(۰)
27 October 2015
هفته یازدهم شنبه، ۹ آبان ۱۳۹۴ سیاه‌جامگان
(۱)
سایپا
(۲)
31 October 2015
هفته دوازدهم جمعه، ۲۹ آبان ۱۳۹۴ سایپا
(۲)
ملوان
(۱)
20 November 2015
هفته سیزدهم دوشنبه، ۹ آذر ۱۳۹۴ استقلال
(۱)
سایپا
(۱)
30 November 2015
هفته چهاردهم یکشنبه، ۲۲ آذر ۱۳۹۴ سایپا
(۴)
استقلال‌اهواز
(۱)
13 December 2015
هفته پانزدهم پنجشنبه، ۲۶ آذر ۱۳۹۴ نفت‌تهران
(۱)
سایپا
(۰)
17 December 2015
هفته شانزدهم یکشنبه، ۶ دی ۱۳۹۴ ماشین‌سازی
(۰)
سایپا
(۱)
27 December 2015
هفته هفدهم پنجشنبه، ۱۰ دی ۱۳۹۴ سایپا
(۱)
راه‌آهن
(۰)
31 December 2015
هفته هجدهم سه‌شنبه، ۱۳ بهمن ۱۳۹۴ شهرخودرو
(۱)
سایپا
(۰)
2 February 2016
هفته نوزدهم یکشنبه، ۱۸ بهمن ۱۳۹۴ سایپا
(۰)
استقلال‌خوزستان
(۱)
7 February 2016
هفته بیستم جمعه، ۲۳ بهمن ۱۳۹۴ سپاهان
(۱)
سایپا
(۲)
12 February 2016
هفته بیست و یکم پنجشنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۴ سایپا
(۱)
پرسپولیس
(۱)
18 February 2016
هفته بیست و دوم جمعه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۴ فولاد
(۱)
سایپا
(۰)
4 March 2016
هفته بیست و سوم پنجشنبه، ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ ذوب‌آهن
(۱)
سایپا
(۱)
10 March 2016
هفته بیست و چهارم پنجشنبه، ۱۲ فروردین ۱۳۹۵ سایپا
(۰)
تراکتور
(۱)
31 March 2016
هفته بیست و پنجم جمعه، ۲۰ فروردین ۱۳۹۵ صبای‌قم
(۴)
سایپا
(۰)
8 April 2016
هفته بیست و ششم پنجشنبه، ۲۶ فروردین ۱۳۹۵ سایپا
(۱)
سیاه‌جامگان
(۱)
14 April 2016
هفته بیست و هفتم جمعه، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ ملوان
(۳)
سایپا
(۲)
22 April 2016
هفته بیست و هشتم پنجشنبه، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ سایپا
(۱)
استقلال
(۲)
28 April 2016
هفته بیست و نهم یکشنبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ استقلال‌اهواز
(۱)
سایپا
(۲)
8 May 2016
هفته سی‌ام جمعه، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ سایپا
(۰)
نفت‌تهران
(۰)
13 May 2016