برنامه بازی‌های تیم «صبای‌قم» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول پنجشنبه، ۸ مرداد ۱۳۹۴ صبای‌قم
(۰)
استقلال‌اهواز
(۰)
30 July 2015
هفته دوم پنجشنبه، ۱۵ مرداد ۱۳۹۴ نفت‌تهران
(۱)
صبای‌قم
(۱)
6 August 2015
هفته سوم پنجشنبه، ۲۲ مرداد ۱۳۹۴ صبای‌قم
(۱)
ماشین‌سازی
(۱)
13 August 2015
هفته چهارم جمعه، ۳۰ مرداد ۱۳۹۴ راه‌آهن
(۲)
صبای‌قم
(۱)
21 August 2015
هفته پنجم چهارشنبه، ۴ شهریور ۱۳۹۴ صبای‌قم
(۱)
شهرخودرو
(۰)
26 August 2015
هفته ششم دوشنبه، ۲۳ شهریور ۱۳۹۴ استقلال‌خوزستان
(۱)
صبای‌قم
(۱)
14 September 2015
هفته هفتم پنجشنبه، ۲ مهر ۱۳۹۴ صبای‌قم
(۱)
سپاهان
(۰)
24 September 2015
هفته هشتم جمعه، ۲۴ مهر ۱۳۹۴ پرسپولیس
(۱)
صبای‌قم
(۱)
16 October 2015
هفته نهم چهارشنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۴ صبای‌قم
(۲)
فولاد
(۱)
21 October 2015
هفته دهم سه‌شنبه، ۵ آبان ۱۳۹۴ سایپا
(۰)
صبای‌قم
(۰)
27 October 2015
هفته یازدهم شنبه، ۹ آبان ۱۳۹۴ صبای‌قم
(۲)
تراکتور
(۱)
31 October 2015
هفته دوازدهم جمعه، ۲۹ آبان ۱۳۹۴ صبای‌قم
(۰)
ذوب‌آهن
(۰)
20 November 2015
هفته سیزدهم یکشنبه، ۸ آذر ۱۳۹۴ سیاه‌جامگان
(۱)
صبای‌قم
(۲)
29 November 2015
هفته چهاردهم یکشنبه، ۲۲ آذر ۱۳۹۴ صبای‌قم
(۱)
ملوان
(۰)
13 December 2015
هفته پانزدهم پنجشنبه، ۲۶ آذر ۱۳۹۴ استقلال
(۱)
صبای‌قم
(۰)
17 December 2015
هفته شانزدهم یکشنبه، ۶ دی ۱۳۹۴ استقلال‌اهواز
(۰)
صبای‌قم
(۳)
27 December 2015
هفته هفدهم جمعه، ۱۱ دی ۱۳۹۴ صبای‌قم
(۱)
نفت‌تهران
(۳)
1 January 2016
هفته هجدهم دوشنبه، ۱۲ بهمن ۱۳۹۴ ماشین‌سازی
(۲)
صبای‌قم
(۰)
1 February 2016
هفته نوزدهم یکشنبه، ۱۸ بهمن ۱۳۹۴ صبای‌قم
(۰)
راه‌آهن
(۱)
7 February 2016
هفته بیستم جمعه، ۲۳ بهمن ۱۳۹۴ شهرخودرو
(۰)
صبای‌قم
(۰)
12 February 2016
هفته بیست و یکم جمعه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۴ صبای‌قم
(۱)
استقلال‌خوزستان
(۱)
19 February 2016
هفته بیست و دوم یکشنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ سپاهان
(۲)
صبای‌قم
(۲)
6 March 2016
هفته بیست و سوم جمعه، ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ صبای‌قم
(۰)
پرسپولیس
(۱)
11 March 2016
هفته بیست و چهارم شنبه، ۱۴ فروردین ۱۳۹۵ فولاد
(۰)
صبای‌قم
(۰)
2 April 2016
هفته بیست و پنجم جمعه، ۲۰ فروردین ۱۳۹۵ صبای‌قم
(۴)
سایپا
(۰)
8 April 2016
هفته بیست و ششم پنجشنبه، ۲۶ فروردین ۱۳۹۵ تراکتور
(۱)
صبای‌قم
(۱)
14 April 2016
هفته بیست و هفتم یکشنبه، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ ذوب‌آهن
(۱)
صبای‌قم
(۱)
24 April 2016
هفته بیست و هشتم پنجشنبه، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ صبای‌قم
(۱)
سیاه‌جامگان
(۰)
28 April 2016
هفته بیست و نهم یکشنبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ ملوان
(۱)
صبای‌قم
(۱)
8 May 2016
هفته سی‌ام جمعه، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ صبای‌قم
(۱)
استقلال
(۱)
13 May 2016