برنامه بازی‌های تیم «نفت‌تهران» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول جمعه، ۹ مرداد ۱۳۹۴ تراکتور
(۰)
نفت‌تهران
(۰)
31 July 2015
هفته دوم پنجشنبه، ۱۵ مرداد ۱۳۹۴ نفت‌تهران
(۱)
صبای‌قم
(۱)
6 August 2015
هفته سوم پنجشنبه، ۲۲ مرداد ۱۳۹۴ سیاه‌جامگان
(۱)
نفت‌تهران
(۰)
13 August 2015
هفته چهارم چهارشنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۴ نفت‌تهران
(۳)
ملوان
(۳)
19 August 2015
هفته پنجم دوشنبه، ۳۰ شهریور ۱۳۹۴ استقلال
(۲)
نفت‌تهران
(۱)
21 September 2015
هفته ششم چهارشنبه، ۲ دی ۱۳۹۴ نفت‌تهران
(۱)
استقلال‌اهواز
(۰)
23 December 2015
هفته هفتم شنبه، ۴ مهر ۱۳۹۴ ذوب‌آهن
(۰)
نفت‌تهران
(۰)
26 September 2015
هفته هشتم جمعه، ۲۴ مهر ۱۳۹۴ ماشین‌سازی
(۱)
نفت‌تهران
(۱)
16 October 2015
هفته نهم چهارشنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۴ نفت‌تهران
(۲)
راه‌آهن
(۰)
21 October 2015
هفته دهم سه‌شنبه، ۵ آبان ۱۳۹۴ شهرخودرو
(۱)
نفت‌تهران
(۲)
27 October 2015
هفته یازدهم شنبه، ۹ آبان ۱۳۹۴ نفت‌تهران
(۰)
استقلال‌خوزستان
(۰)
31 October 2015
هفته دوازدهم جمعه، ۲۹ آبان ۱۳۹۴ سپاهان
(۲)
نفت‌تهران
(۱)
20 November 2015
هفته سیزدهم دوشنبه، ۹ آذر ۱۳۹۴ نفت‌تهران
(۱)
پرسپولیس
(۱)
30 November 2015
هفته چهاردهم یکشنبه، ۲۲ آذر ۱۳۹۴ فولاد
(۱)
نفت‌تهران
(۲)
13 December 2015
هفته پانزدهم پنجشنبه، ۲۶ آذر ۱۳۹۴ نفت‌تهران
(۱)
سایپا
(۰)
17 December 2015
هفته شانزدهم دوشنبه، ۷ دی ۱۳۹۴ نفت‌تهران
(۰)
تراکتور
(۱)
28 December 2015
هفته هفدهم جمعه، ۱۱ دی ۱۳۹۴ صبای‌قم
(۱)
نفت‌تهران
(۳)
1 January 2016
هفته هجدهم جمعه، ۹ بهمن ۱۳۹۴ نفت‌تهران
(۱)
سیاه‌جامگان
(۲)
29 January 2016
هفته نوزدهم چهارشنبه، ۱۴ بهمن ۱۳۹۴ ملوان
(۰)
نفت‌تهران
(۰)
3 February 2016
هفته بیستم یکشنبه، ۲۵ بهمن ۱۳۹۴ نفت‌تهران
(۱)
استقلال
(۰)
14 February 2016
هفته بیست و یکم جمعه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۴ استقلال‌اهواز
(۰)
نفت‌تهران
(۱)
19 February 2016
هفته بیست و دوم یکشنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ نفت‌تهران
(۰)
ذوب‌آهن
(۱)
6 March 2016
هفته بیست و سوم پنجشنبه، ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ نفت‌تهران
(۱)
ماشین‌سازی
(۰)
10 March 2016
هفته بیست و چهارم یکشنبه، ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ راه‌آهن
(۰)
نفت‌تهران
(۱)
3 April 2016
هفته بیست و پنجم شنبه، ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ نفت‌تهران
(۲)
شهرخودرو
(۱)
9 April 2016
هفته بیست و ششم پنجشنبه، ۲۶ فروردین ۱۳۹۵ استقلال‌خوزستان
(۰)
نفت‌تهران
(۰)
14 April 2016
هفته بیست و هفتم یکشنبه، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ نفت‌تهران
(۰)
سپاهان
(۱)
24 April 2016
هفته بیست و هشتم پنجشنبه، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ پرسپولیس
(۰)
نفت‌تهران
(۲)
28 April 2016
هفته بیست و نهم یکشنبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ نفت‌تهران
(۲)
فولاد
(۱)
8 May 2016
هفته سی‌ام جمعه، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ سایپا
(۰)
نفت‌تهران
(۰)
13 May 2016