برنامه بازی‌های تیم «استقلال‌اهواز» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول پنجشنبه، ۸ مرداد ۱۳۹۴ صبای‌قم
(۰)
استقلال‌اهواز
(۰)
30 July 2015
هفته دوم جمعه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۴ استقلال‌اهواز
(۱)
سیاه‌جامگان
(۰)
7 August 2015
هفته سوم پنجشنبه، ۲۲ مرداد ۱۳۹۴ ملوان
(۲)
استقلال‌اهواز
(۰)
13 August 2015
هفته چهارم جمعه، ۳۰ مرداد ۱۳۹۴ استقلال‌اهواز
(۱)
استقلال
(۲)
21 August 2015
هفته پنجم چهارشنبه، ۴ شهریور ۱۳۹۴ ذوب‌آهن
(۰)
استقلال‌اهواز
(۰)
26 August 2015
هفته ششم چهارشنبه، ۲ دی ۱۳۹۴ نفت‌تهران
(۱)
استقلال‌اهواز
(۰)
23 December 2015
هفته هفتم شنبه، ۴ مهر ۱۳۹۴ استقلال‌اهواز
(۰)
ماشین‌سازی
(۲)
26 September 2015
هفته هشتم جمعه، ۲۴ مهر ۱۳۹۴ راه‌آهن
(۵)
استقلال‌اهواز
(۰)
16 October 2015
هفته نهم چهارشنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۴ استقلال‌اهواز
(۲)
شهرخودرو
(۳)
21 October 2015
هفته دهم دوشنبه، ۴ آبان ۱۳۹۴ استقلال‌خوزستان
(۴)
استقلال‌اهواز
(۰)
26 October 2015
هفته یازدهم شنبه، ۹ آبان ۱۳۹۴ استقلال‌اهواز
(۱)
سپاهان
(۱)
31 October 2015
هفته دوازدهم شنبه، ۳۰ آبان ۱۳۹۴ پرسپولیس
(۱)
استقلال‌اهواز
(۰)
21 November 2015
هفته سیزدهم دوشنبه، ۹ آذر ۱۳۹۴ استقلال‌اهواز
(۱)
فولاد
(۲)
30 November 2015
هفته چهاردهم یکشنبه، ۲۲ آذر ۱۳۹۴ سایپا
(۴)
استقلال‌اهواز
(۱)
13 December 2015
هفته پانزدهم پنجشنبه، ۲۶ آذر ۱۳۹۴ استقلال‌اهواز
(۰)
تراکتور
(۲)
17 December 2015
هفته شانزدهم یکشنبه، ۶ دی ۱۳۹۴ استقلال‌اهواز
(۰)
صبای‌قم
(۳)
27 December 2015
هفته هفدهم جمعه، ۱۱ دی ۱۳۹۴ سیاه‌جامگان
(۲)
استقلال‌اهواز
(۱)
1 January 2016
هفته هجدهم پنجشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۴ استقلال‌اهواز
(۱)
ملوان
(۱)
28 January 2016
هفته نوزدهم یکشنبه، ۱۸ بهمن ۱۳۹۴ استقلال
(۱)
استقلال‌اهواز
(۱)
7 February 2016
هفته بیستم شنبه، ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ استقلال‌اهواز
(۱)
ذوب‌آهن
(۱)
13 February 2016
هفته بیست و یکم جمعه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۴ استقلال‌اهواز
(۰)
نفت‌تهران
(۱)
19 February 2016
هفته بیست و دوم شنبه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۴ ماشین‌سازی
(۴)
استقلال‌اهواز
(۰)
5 March 2016
هفته بیست و سوم جمعه، ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ استقلال‌اهواز
(۱)
راه‌آهن
(۰)
11 March 2016
هفته بیست و چهارم یکشنبه، ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ شهرخودرو
(۲)
استقلال‌اهواز
(۰)
3 April 2016
هفته بیست و پنجم جمعه، ۲۰ فروردین ۱۳۹۵ استقلال‌اهواز
(۰)
استقلال‌خوزستان
(۱)
8 April 2016
هفته بیست و ششم پنجشنبه، ۲۶ فروردین ۱۳۹۵ سپاهان
(۱)
استقلال‌اهواز
(۱)
14 April 2016
هفته بیست و هفتم جمعه، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ استقلال‌اهواز
(۰)
پرسپولیس
(۲)
22 April 2016
هفته بیست و هشتم شنبه، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ فولاد
(۳)
استقلال‌اهواز
(۲)
30 April 2016
هفته بیست و نهم یکشنبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ استقلال‌اهواز
(۱)
سایپا
(۲)
8 May 2016
هفته سی‌ام جمعه، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ تراکتور
(۵)
استقلال‌اهواز
(۰)
13 May 2016