برنامه بازی‌های تیم «ماشین‌سازی» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول پنجشنبه، ۸ مرداد ۱۳۹۴ سایپا
(۰)
ماشین‌سازی
(۰)
30 July 2015
هفته دوم جمعه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۴ ماشین‌سازی
(۱)
تراکتور
(۳)
7 August 2015
هفته سوم پنجشنبه، ۲۲ مرداد ۱۳۹۴ صبای‌قم
(۱)
ماشین‌سازی
(۱)
13 August 2015
هفته چهارم پنجشنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۴ ماشین‌سازی
(۱)
سیاه‌جامگان
(۰)
20 August 2015
هفته پنجم سه‌شنبه، ۳ شهریور ۱۳۹۴ ملوان
(۰)
ماشین‌سازی
(۱)
25 August 2015
هفته ششم سه‌شنبه، ۲۴ شهریور ۱۳۹۴ ماشین‌سازی
(۰)
استقلال
(۲)
15 September 2015
هفته هفتم شنبه، ۴ مهر ۱۳۹۴ استقلال‌اهواز
(۰)
ماشین‌سازی
(۲)
26 September 2015
هفته هشتم جمعه، ۲۴ مهر ۱۳۹۴ ماشین‌سازی
(۱)
نفت‌تهران
(۱)
16 October 2015
هفته نهم چهارشنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۴ ذوب‌آهن
(۰)
ماشین‌سازی
(۰)
21 October 2015
هفته دهم سه‌شنبه، ۵ آبان ۱۳۹۴ راه‌آهن
(۰)
ماشین‌سازی
(۰)
27 October 2015
هفته یازدهم شنبه، ۹ آبان ۱۳۹۴ ماشین‌سازی
(۴)
شهرخودرو
(۱)
31 October 2015
هفته دوازدهم پنجشنبه، ۲۸ آبان ۱۳۹۴ استقلال‌خوزستان
(۱)
ماشین‌سازی
(۰)
19 November 2015
هفته سیزدهم یکشنبه، ۸ آذر ۱۳۹۴ ماشین‌سازی
(۱)
سپاهان
(۰)
29 November 2015
هفته چهاردهم دوشنبه، ۲۳ آذر ۱۳۹۴ پرسپولیس
(۱)
ماشین‌سازی
(۰)
14 December 2015
هفته پانزدهم جمعه، ۲۷ آذر ۱۳۹۴ ماشین‌سازی
(۱)
فولاد
(۱)
18 December 2015
هفته شانزدهم یکشنبه، ۶ دی ۱۳۹۴ ماشین‌سازی
(۰)
سایپا
(۱)
27 December 2015
هفته هفدهم جمعه، ۱۱ دی ۱۳۹۴ تراکتور
(۱)
ماشین‌سازی
(۱)
1 January 2016
هفته هجدهم دوشنبه، ۱۲ بهمن ۱۳۹۴ ماشین‌سازی
(۲)
صبای‌قم
(۰)
1 February 2016
هفته نوزدهم یکشنبه، ۱۸ بهمن ۱۳۹۴ سیاه‌جامگان
(۱)
ماشین‌سازی
(۰)
7 February 2016
هفته بیستم شنبه، ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ ماشین‌سازی
(۳)
ملوان
(۱)
13 February 2016
هفته بیست و یکم جمعه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۴ استقلال
(۲)
ماشین‌سازی
(۱)
19 February 2016
هفته بیست و دوم شنبه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۴ ماشین‌سازی
(۴)
استقلال‌اهواز
(۰)
5 March 2016
هفته بیست و سوم پنجشنبه، ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ نفت‌تهران
(۱)
ماشین‌سازی
(۰)
10 March 2016
هفته بیست و چهارم پنجشنبه، ۱۲ فروردین ۱۳۹۵ ماشین‌سازی
(۴)
ذوب‌آهن
(۳)
31 March 2016
هفته بیست و پنجم جمعه، ۲۰ فروردین ۱۳۹۵ ماشین‌سازی
(۳)
راه‌آهن
(۲)
8 April 2016
هفته بیست و ششم پنجشنبه، ۲۶ فروردین ۱۳۹۵ شهرخودرو
(۲)
ماشین‌سازی
(۱)
14 April 2016
هفته بیست و هفتم جمعه، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ ماشین‌سازی
(۰)
استقلال‌خوزستان
(۰)
22 April 2016
هفته بیست و هشتم پنجشنبه، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ سپاهان
(۲)
ماشین‌سازی
(۱)
28 April 2016
هفته بیست و نهم یکشنبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ ماشین‌سازی
(۲)
پرسپولیس
(۴)
8 May 2016
هفته سی‌ام جمعه، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ فولاد
(۱)
ماشین‌سازی
(۱)
13 May 2016