برنامه بازی‌های تیم «راه‌آهن» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول جمعه، ۹ مرداد ۱۳۹۴ فولاد
(۲)
راه‌آهن
(۲)
31 July 2015
هفته دوم پنجشنبه، ۱۵ مرداد ۱۳۹۴ راه‌آهن
(۰)
سایپا
(۲)
6 August 2015
هفته سوم جمعه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۴ تراکتور
(۱)
راه‌آهن
(۱)
14 August 2015
هفته چهارم جمعه، ۳۰ مرداد ۱۳۹۴ راه‌آهن
(۲)
صبای‌قم
(۱)
21 August 2015
هفته پنجم چهارشنبه، ۴ شهریور ۱۳۹۴ سیاه‌جامگان
(۱)
راه‌آهن
(۰)
26 August 2015
هفته ششم سه‌شنبه، ۲۴ شهریور ۱۳۹۴ راه‌آهن
(۰)
ملوان
(۱)
15 September 2015
هفته هفتم جمعه، ۳ مهر ۱۳۹۴ استقلال
(۳)
راه‌آهن
(۳)
25 September 2015
هفته هشتم جمعه، ۲۴ مهر ۱۳۹۴ راه‌آهن
(۵)
استقلال‌اهواز
(۰)
16 October 2015
هفته نهم چهارشنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۴ نفت‌تهران
(۲)
راه‌آهن
(۰)
21 October 2015
هفته دهم سه‌شنبه، ۵ آبان ۱۳۹۴ راه‌آهن
(۰)
ماشین‌سازی
(۰)
27 October 2015
هفته یازدهم شنبه، ۹ آبان ۱۳۹۴ ذوب‌آهن
(۴)
راه‌آهن
(۰)
31 October 2015
هفته دوازدهم جمعه، ۲۹ آبان ۱۳۹۴ شهرخودرو
(۱)
راه‌آهن
(۰)
20 November 2015
هفته سیزدهم یکشنبه، ۸ آذر ۱۳۹۴ راه‌آهن
(۰)
استقلال‌خوزستان
(۱)
29 November 2015
هفته چهاردهم یکشنبه، ۲۲ آذر ۱۳۹۴ سپاهان
(۰)
راه‌آهن
(۰)
13 December 2015
هفته پانزدهم جمعه، ۲۷ آذر ۱۳۹۴ راه‌آهن
(۰)
پرسپولیس
(۲)
18 December 2015
هفته شانزدهم شنبه، ۵ دی ۱۳۹۴ راه‌آهن
(۱)
فولاد
(۱)
26 December 2015
هفته هفدهم پنجشنبه، ۱۰ دی ۱۳۹۴ سایپا
(۱)
راه‌آهن
(۰)
31 December 2015
هفته هجدهم جمعه، ۹ بهمن ۱۳۹۴ راه‌آهن
(۰)
تراکتور
(۰)
29 January 2016
هفته نوزدهم یکشنبه، ۱۸ بهمن ۱۳۹۴ صبای‌قم
(۰)
راه‌آهن
(۱)
7 February 2016
هفته بیستم شنبه، ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ راه‌آهن
(۰)
سیاه‌جامگان
(۰)
13 February 2016
هفته بیست و یکم جمعه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۴ ملوان
(۰)
راه‌آهن
(۰)
19 February 2016
هفته بیست و دوم جمعه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۴ راه‌آهن
(۰)
استقلال
(۱)
4 March 2016
هفته بیست و سوم جمعه، ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ استقلال‌اهواز
(۱)
راه‌آهن
(۰)
11 March 2016
هفته بیست و چهارم یکشنبه، ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ راه‌آهن
(۰)
نفت‌تهران
(۱)
3 April 2016
هفته بیست و پنجم جمعه، ۲۰ فروردین ۱۳۹۵ ماشین‌سازی
(۳)
راه‌آهن
(۲)
8 April 2016
هفته بیست و ششم پنجشنبه، ۲۶ فروردین ۱۳۹۵ راه‌آهن
(۱)
ذوب‌آهن
(۱)
14 April 2016
هفته بیست و هفتم جمعه، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ راه‌آهن
(۳)
شهرخودرو
(۱)
22 April 2016
هفته بیست و هشتم پنجشنبه، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ استقلال‌خوزستان
(۳)
راه‌آهن
(۱)
28 April 2016
هفته بیست و نهم یکشنبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ راه‌آهن
(۱)
سپاهان
(۰)
8 May 2016
هفته سی‌ام جمعه، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ پرسپولیس
(۲)
راه‌آهن
(۱)
13 May 2016