برنامه بازی‌های تیم «سپاهان» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول پنجشنبه، ۸ مرداد ۱۳۹۴ سپاهان
(۱)
استقلال‌خوزستان
(۰)
30 July 2015
هفته دوم جمعه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۴ ذوب‌آهن
(۰)
سپاهان
(۱)
7 August 2015
هفته سوم پنجشنبه، ۲۲ مرداد ۱۳۹۴ سپاهان
(۴)
پرسپولیس
(۲)
13 August 2015
هفته چهارم پنجشنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۴ سپاهان
(۱)
فولاد
(۱)
20 August 2015
هفته پنجم سه‌شنبه، ۳ شهریور ۱۳۹۴ سایپا
(۰)
سپاهان
(۲)
25 August 2015
هفته ششم سه‌شنبه، ۲۴ شهریور ۱۳۹۴ سپاهان
(۰)
تراکتور
(۰)
15 September 2015
هفته هفتم پنجشنبه، ۲ مهر ۱۳۹۴ صبای‌قم
(۱)
سپاهان
(۰)
24 September 2015
هفته هشتم جمعه، ۲۴ مهر ۱۳۹۴ سپاهان
(۱)
سیاه‌جامگان
(۱)
16 October 2015
هفته نهم سه‌شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۴ ملوان
(۰)
سپاهان
(۰)
20 October 2015
هفته دهم دوشنبه، ۴ آبان ۱۳۹۴ سپاهان
(۰)
استقلال
(۳)
26 October 2015
هفته یازدهم شنبه، ۹ آبان ۱۳۹۴ استقلال‌اهواز
(۱)
سپاهان
(۱)
31 October 2015
هفته دوازدهم جمعه، ۲۹ آبان ۱۳۹۴ سپاهان
(۲)
نفت‌تهران
(۱)
20 November 2015
هفته سیزدهم یکشنبه، ۸ آذر ۱۳۹۴ ماشین‌سازی
(۱)
سپاهان
(۰)
29 November 2015
هفته چهاردهم یکشنبه، ۲۲ آذر ۱۳۹۴ سپاهان
(۰)
راه‌آهن
(۰)
13 December 2015
هفته پانزدهم جمعه، ۲۷ آذر ۱۳۹۴ شهرخودرو
(۱)
سپاهان
(۱)
18 December 2015
هفته شانزدهم شنبه، ۵ دی ۱۳۹۴ استقلال‌خوزستان
(۱)
سپاهان
(۱)
26 December 2015
هفته هفدهم پنجشنبه، ۱۰ دی ۱۳۹۴ سپاهان
(۱)
ذوب‌آهن
(۱)
31 December 2015
هفته هجدهم سه‌شنبه، ۱۳ بهمن ۱۳۹۴ پرسپولیس
(۲)
سپاهان
(۲)
2 February 2016
هفته نوزدهم یکشنبه، ۱۸ بهمن ۱۳۹۴ فولاد
(۱)
سپاهان
(۰)
7 February 2016
هفته بیستم جمعه، ۲۳ بهمن ۱۳۹۴ سپاهان
(۱)
سایپا
(۲)
12 February 2016
هفته بیست و یکم پنجشنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۴ تراکتور
(۲)
سپاهان
(۱)
18 February 2016
هفته بیست و دوم یکشنبه، ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ سپاهان
(۲)
صبای‌قم
(۲)
6 March 2016
هفته بیست و سوم پنجشنبه، ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ سیاه‌جامگان
(۰)
سپاهان
(۱)
10 March 2016
هفته بیست و چهارم پنجشنبه، ۱۲ فروردین ۱۳۹۵ سپاهان
(۲)
ملوان
(۲)
31 March 2016
هفته بیست و پنجم یکشنبه، ۲۲ فروردین ۱۳۹۵ استقلال
(۰)
سپاهان
(۰)
10 April 2016
هفته بیست و ششم پنجشنبه، ۲۶ فروردین ۱۳۹۵ سپاهان
(۱)
استقلال‌اهواز
(۱)
14 April 2016
هفته بیست و هفتم یکشنبه، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ نفت‌تهران
(۰)
سپاهان
(۱)
24 April 2016
هفته بیست و هشتم پنجشنبه، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ سپاهان
(۲)
ماشین‌سازی
(۱)
28 April 2016
هفته بیست و نهم یکشنبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ راه‌آهن
(۱)
سپاهان
(۰)
8 May 2016
هفته سی‌ام جمعه، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ سپاهان
(۰)
شهرخودرو
(۲)
13 May 2016