برنامه بازی‌های تیم «شهرخودرو» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول جمعه، ۹ مرداد ۱۳۹۴ پرسپولیس
(۲)
شهرخودرو
(۲)
31 July 2015
هفته دوم پنجشنبه، ۱۵ مرداد ۱۳۹۴ شهرخودرو
(۱)
فولاد
(۱)
6 August 2015
هفته سوم جمعه، ۲۳ مرداد ۱۳۹۴ سایپا
(۲)
شهرخودرو
(۱)
14 August 2015
هفته چهارم جمعه، ۳۰ مرداد ۱۳۹۴ شهرخودرو
(۱)
تراکتور
(۰)
21 August 2015
هفته پنجم چهارشنبه، ۴ شهریور ۱۳۹۴ صبای‌قم
(۱)
شهرخودرو
(۰)
26 August 2015
هفته ششم سه‌شنبه، ۲۴ شهریور ۱۳۹۴ شهرخودرو
(۱)
سیاه‌جامگان
(۰)
15 September 2015
هفته هفتم جمعه، ۳ مهر ۱۳۹۴ ملوان
(۰)
شهرخودرو
(۰)
25 September 2015
هفته هشتم جمعه، ۲۴ مهر ۱۳۹۴ شهرخودرو
(۱)
استقلال
(۱)
16 October 2015
هفته نهم چهارشنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۴ استقلال‌اهواز
(۲)
شهرخودرو
(۳)
21 October 2015
هفته دهم سه‌شنبه، ۵ آبان ۱۳۹۴ شهرخودرو
(۱)
نفت‌تهران
(۲)
27 October 2015
هفته یازدهم شنبه، ۹ آبان ۱۳۹۴ ماشین‌سازی
(۴)
شهرخودرو
(۱)
31 October 2015
هفته دوازدهم جمعه، ۲۹ آبان ۱۳۹۴ شهرخودرو
(۱)
راه‌آهن
(۰)
20 November 2015
هفته سیزدهم دوشنبه، ۹ آذر ۱۳۹۴ ذوب‌آهن
(۳)
شهرخودرو
(۱)
30 November 2015
هفته چهاردهم دوشنبه، ۲۳ آذر ۱۳۹۴ استقلال‌خوزستان
(۳)
شهرخودرو
(۰)
14 December 2015
هفته پانزدهم جمعه، ۲۷ آذر ۱۳۹۴ شهرخودرو
(۱)
سپاهان
(۱)
18 December 2015
هفته شانزدهم شنبه، ۵ دی ۱۳۹۴ شهرخودرو
(۲)
پرسپولیس
(۲)
26 December 2015
هفته هفدهم پنجشنبه، ۱۰ دی ۱۳۹۴ فولاد
(۱)
شهرخودرو
(۰)
31 December 2015
هفته هجدهم سه‌شنبه، ۱۳ بهمن ۱۳۹۴ شهرخودرو
(۱)
سایپا
(۰)
2 February 2016
هفته نوزدهم یکشنبه، ۱۸ بهمن ۱۳۹۴ تراکتور
(۱)
شهرخودرو
(۲)
7 February 2016
هفته بیستم جمعه، ۲۳ بهمن ۱۳۹۴ شهرخودرو
(۰)
صبای‌قم
(۰)
12 February 2016
هفته بیست و یکم جمعه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۴ سیاه‌جامگان
(۱)
شهرخودرو
(۱)
19 February 2016
هفته بیست و دوم جمعه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۴ شهرخودرو
(۱)
ملوان
(۰)
4 March 2016
هفته بیست و سوم پنجشنبه، ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ استقلال
(۰)
شهرخودرو
(۰)
10 March 2016
هفته بیست و چهارم یکشنبه، ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ شهرخودرو
(۲)
استقلال‌اهواز
(۰)
3 April 2016
هفته بیست و پنجم شنبه، ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ نفت‌تهران
(۲)
شهرخودرو
(۱)
9 April 2016
هفته بیست و ششم پنجشنبه، ۲۶ فروردین ۱۳۹۵ شهرخودرو
(۲)
ماشین‌سازی
(۱)
14 April 2016
هفته بیست و هفتم جمعه، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ راه‌آهن
(۳)
شهرخودرو
(۱)
22 April 2016
هفته بیست و هشتم پنجشنبه، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ شهرخودرو
(۰)
ذوب‌آهن
(۱)
28 April 2016
هفته بیست و نهم یکشنبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ شهرخودرو
(۰)
استقلال‌خوزستان
(۱)
8 May 2016
هفته سی‌ام جمعه، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ سپاهان
(۰)
شهرخودرو
(۲)
13 May 2016