برنامه بازی‌های تیم «سیاه‌جامگان» در لیگ‌برتر (جام خلیج‌فارس)


← برای دیدن برنامه و نتایج بازی‌های هرکدام از تیم‌ها، روی نام آن تیم کلیک کنید.

← جدول کامل رده‌بندی و برنامه هفتگی بازی‌ها را اینجا ببینید.


    تیم خانه   تیم مهمان  
هفته اول پنجشنبه، ۸ مرداد ۱۳۹۴ سیاه‌جامگان
(۱)
استقلال
(۲)
30 July 2015
هفته دوم جمعه، ۱۶ مرداد ۱۳۹۴ استقلال‌اهواز
(۱)
سیاه‌جامگان
(۰)
7 August 2015
هفته سوم پنجشنبه، ۲۲ مرداد ۱۳۹۴ سیاه‌جامگان
(۱)
نفت‌تهران
(۰)
13 August 2015
هفته چهارم پنجشنبه، ۲۹ مرداد ۱۳۹۴ ماشین‌سازی
(۱)
سیاه‌جامگان
(۰)
20 August 2015
هفته پنجم چهارشنبه، ۴ شهریور ۱۳۹۴ سیاه‌جامگان
(۱)
راه‌آهن
(۰)
26 August 2015
هفته ششم سه‌شنبه، ۲۴ شهریور ۱۳۹۴ شهرخودرو
(۱)
سیاه‌جامگان
(۰)
15 September 2015
هفته هفتم پنجشنبه، ۲ مهر ۱۳۹۴ سیاه‌جامگان
(۰)
استقلال‌خوزستان
(۱)
24 September 2015
هفته هشتم جمعه، ۲۴ مهر ۱۳۹۴ سپاهان
(۱)
سیاه‌جامگان
(۱)
16 October 2015
هفته نهم سه‌شنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۴ سیاه‌جامگان
(۱)
پرسپولیس
(۲)
20 October 2015
هفته دهم سه‌شنبه، ۵ آبان ۱۳۹۴ فولاد
(۱)
سیاه‌جامگان
(۰)
27 October 2015
هفته یازدهم شنبه، ۹ آبان ۱۳۹۴ سیاه‌جامگان
(۱)
سایپا
(۲)
31 October 2015
هفته دوازدهم جمعه، ۲۹ آبان ۱۳۹۴ تراکتور
(۰)
سیاه‌جامگان
(۰)
20 November 2015
هفته سیزدهم یکشنبه، ۸ آذر ۱۳۹۴ سیاه‌جامگان
(۱)
صبای‌قم
(۲)
29 November 2015
هفته چهاردهم دوشنبه، ۲۳ آذر ۱۳۹۴ سیاه‌جامگان
(۰)
ذوب‌آهن
(۱)
14 December 2015
هفته پانزدهم جمعه، ۲۷ آذر ۱۳۹۴ ملوان
(۰)
سیاه‌جامگان
(۰)
18 December 2015
هفته شانزدهم دوشنبه، ۷ دی ۱۳۹۴ استقلال
(۳)
سیاه‌جامگان
(۱)
28 December 2015
هفته هفدهم جمعه، ۱۱ دی ۱۳۹۴ سیاه‌جامگان
(۲)
استقلال‌اهواز
(۱)
1 January 2016
هفته هجدهم جمعه، ۹ بهمن ۱۳۹۴ نفت‌تهران
(۱)
سیاه‌جامگان
(۲)
29 January 2016
هفته نوزدهم یکشنبه، ۱۸ بهمن ۱۳۹۴ سیاه‌جامگان
(۱)
ماشین‌سازی
(۰)
7 February 2016
هفته بیستم شنبه، ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ راه‌آهن
(۰)
سیاه‌جامگان
(۰)
13 February 2016
هفته بیست و یکم جمعه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۴ سیاه‌جامگان
(۱)
شهرخودرو
(۱)
19 February 2016
هفته بیست و دوم پنجشنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۴ استقلال‌خوزستان
(۲)
سیاه‌جامگان
(۱)
3 March 2016
هفته بیست و سوم پنجشنبه، ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ سیاه‌جامگان
(۰)
سپاهان
(۱)
10 March 2016
هفته بیست و چهارم یکشنبه، ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ پرسپولیس
(۳)
سیاه‌جامگان
(۲)
3 April 2016
هفته بیست و پنجم جمعه، ۲۰ فروردین ۱۳۹۵ سیاه‌جامگان
(۰)
فولاد
(۱)
8 April 2016
هفته بیست و ششم پنجشنبه، ۲۶ فروردین ۱۳۹۵ سایپا
(۱)
سیاه‌جامگان
(۱)
14 April 2016
هفته بیست و هفتم یکشنبه، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ سیاه‌جامگان
(۲)
تراکتور
(۱)
24 April 2016
هفته بیست و هشتم پنجشنبه، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ صبای‌قم
(۱)
سیاه‌جامگان
(۰)
28 April 2016
هفته بیست و نهم یکشنبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ ذوب‌آهن
(۳)
سیاه‌جامگان
(۱)
8 May 2016
هفته سی‌ام جمعه، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ سیاه‌جامگان
(۲)
ملوان
(۰)
13 May 2016