نمودار جام حذفی (۱۴۰۱-۱۴۰۰)


لطفاً توجه داشته باشید که بازی‌های مرحله بعد با قرعه‌کشی مشخص می‌شوند. بنابراین ساختار نمودار زیر ممکن است پس از قرعه‌کشی تغییرکند.

نساجی ۰ آلومینیوم ۱ آلومینیوم ۲ پرسپولیس ۰ ذوب‌آهن
۳ پرسپولیس
۳ آلومینیوم ۱
 ۴ 
آلومینیوم
۱
 ۳ 
سپاهان
۰ خلیج‌فارس ۱
 ۴ 
خلیج‌فارس ۱ نفت‌م‌سلیمان
۲ خلیج‌فارس
۱
 ۲ 
مس‌رفسنجان ۱ مس‌رفسنجان
۰ شهرخودرو
۱ نساجی ۱ نساجی ۰
 ۴ 
استقلال ۰ پیکان
۱ استقلال
۰
 ۵ 
نساجی ۳ نساجی
۱ گل‌گهر
۰ مس‌کرمان ۱ مس‌کرمان ۱
 ۵ 
مس‌کرمان
۱
 ۴ 
فولاد
۰ خیبرخرم‌آباد ۵ خیبرخرم‌آباد
۱ صنعت‌نفت