۶ آبان ۱۴۰۱ (28 October 2022)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۸ مهر ۱۴۰۱ (20 October 2022)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۹ مهر ۱۴۰۱ (1 October 2022)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۹ شهریور ۱۴۰۱ (10 September 2022)
تا الان ۲۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۸ شهریور ۱۴۰۱ (30 August 2022)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳ شهریور ۱۴۰۱ (25 August 2022)
تا الان ۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۷ مرداد ۱۴۰۱ (18 August 2022)
تا الان ۱۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟