۴ خرداد ۱۴۰۱ (25 May 2022)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۲ فروردین ۱۴۰۱ (1 April 2022)
تا الان ۷ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۰ اسفند ۱۴۰۰ (11 March 2022)
تا الان ۳۸ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۵ اسفند ۱۴۰۰ (6 March 2022)
تا الان ۸۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۹ اسفند ۱۴۰۰ (28 February 2022)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۳ بهمن ۱۴۰۰ (12 February 2022)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳ بهمن ۱۴۰۰ (23 January 2022)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۷ دی ۱۴۰۰ (17 January 2022)
تا الان ۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟