۱۱ اسفند ۱۳۹۹ (1 March 2021)
تا الان ۵۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۱ بهمن ۱۳۹۹ (9 February 2021)
تا الان ۳۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۶ بهمن ۱۳۹۹ (4 February 2021)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۱ دی ۱۳۹۹ (10 January 2021)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳ دی ۱۳۹۹ (23 December 2020)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۲ آذر ۱۳۹۹ (2 December 2020)
تا الان ۱۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۵ آذر ۱۳۹۹ (25 November 2020)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۷ آبان ۱۳۹۹ (7 November 2020)
تا الان ۱۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟