۱۸ دی ۱۴۰۰ (8 January 2022)
تا الان ۴۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳ دی ۱۴۰۰ (24 December 2021)
تا الان ۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۹ آذر ۱۴۰۰ (20 December 2021)
تا الان ۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳ آذر ۱۴۰۰ (24 November 2021)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۸ آبان ۱۴۰۰ (19 November 2021)
تا الان ۳۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۰ آبان ۱۴۰۰ (1 November 2021)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۷ مهر ۱۴۰۰ (19 October 2021)
تا الان ۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۸ مرداد ۱۴۰۰ (30 July 2021)
تا الان ۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟