۱۶ بهمن ۱۳۹۹ (4 February 2021)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۱ بهمن ۱۳۹۹ (30 January 2021)
تا الان ۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۳ دی ۱۳۹۹ (12 January 2021)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳ دی ۱۳۹۹ (23 December 2020)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۸ آذر ۱۳۹۹ (18 December 2020)
تا الان ۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۳ آذر ۱۳۹۹ (13 December 2020)
تا الان ۱۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۶ آذر ۱۳۹۹ (6 December 2020)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۰ آذر ۱۳۹۹ (30 November 2020)
تا الان ۳۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۶ آذر ۱۳۹۹ (26 November 2020)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟