۳۰ فروردین ۱۴۰۱ (19 April 2022)
تا الان ۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۷ دی ۱۴۰۰ (17 January 2022)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۱ اسفند ۱۳۹۹ (11 March 2021)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۳۰ بهمن ۱۳۹۸ (19 February 2020)
تا الان ۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۴ مهر ۱۳۹۸ (16 October 2019)
تا الان ۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۰ آبان ۱۳۹۵ (31 October 2016)
تا الان ۲۶ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۸ فروردین ۱۳۹۳ (7 April 2014)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱ اسفند ۱۳۹۲ (20 February 2014)
تا الان ۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۵ بهمن ۱۳۹۲ (14 February 2014)
تا الان ۵۴ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۵ بهمن ۱۳۹۲ (4 February 2014)
تا الان ۱۳۰ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۱ بهمن ۱۳۹۲ (31 January 2014)
تا الان ۴۷ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟