۱۰ بهمن ۱۳۹۹ (29 January 2021)
تا الان ۲۹ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱ بهمن ۱۳۹۹ (20 January 2021)
تا الان ۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۲۳ دی ۱۳۹۹ (12 January 2021)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۵ دی ۱۳۹۹ (25 December 2020)
تا الان ۳ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۶ آذر ۱۳۹۹ (6 December 2020)
تا الان ۵ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۶ آذر ۱۳۹۹ (26 November 2020)
تا الان ۳۲ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟
۱۶ آبان ۱۳۹۹ (6 November 2020)
تا الان ۱ نظر در مورد این ویدیو داده شده است. | نظر شما چیه؟